IMG_9751
DSC_8734
DSC_8729
DSC_8721
DSC_8720
DSC_8714
DSC_8713
DSC_8698
DSC_8697
DSC_8695
DSC_8690
DSC_8679
DSC_8677
DSC_8671
DSC_8650
 • 281F469B-4A6E-4551-8B60-B0D90EA41885
 • 4D233157-C8BF-453D-A1FB-5E59CF69E911
 • 35C249CC-0091-4D2D-BF9A-586EED8C674A
 • 00FABBD5-2CF7-4667-92AA-29B794175D77
 • F83E2AB5-C7E4-48AF-A586-F98BE586A8DA
 • BEFA4E0D-0A80-4DF9-825E-AE7D33ABAF77
 • 204378FE-8006-496B-BDBE-0D38995BEAA2
 • 71394E6F-5134-4808-83C5-2AC49A8FF72B
 • BAA91D1E-61A6-4FCD-AAD9-566773E1032D
 • 8CA8D181-9CE1-4E12-A868-B7D99DBBD6FC
 • B18BDE60-3E29-4154-9EF5-0901C2538974
 • 2933B154-527C-4808-A89A-6678105E6591
 • 9FCE4DF8-9942-477F-99ED-76AEFE8B9971
 • 3296CDB6-3994-4BCA-BE46-E30724D53CC8
 • 0CFFF3F0-3550-4272-9900-DEFC945E1F35
 • 2EF9566F-8339-494C-80C8-0E8162F3AC23
 • E9577C8C-E9B6-417E-82D4-2536A72C48A4
 • C6EC6109-E93F-4047-AB20-69BD6E4FF708
 • 50F98D4B-FEF1-490A-AE1D-40136A28E933
 • EC6A899A-C84D-4734-B01C-37C76B119E57
 • 7C4CEF01-18FB-407C-BAF6-EAC31CB75947
 • 57760750-B876-4EF8-9CF1-468B64FE51D2
 • 3A6D1277-2244-487D-AD99-CA155E66A141
 • D6C5A393-EE0B-4926-BB6C-CBA31F82AE35
 • 872E1D17-7C41-4363-834A-7EDBD864B8AB
 • C0BFED77-7F19-4C96-8427-517F3A8716C1
 • 22ECD4D0-E887-4469-B91E-1CF8F93FBB6A
 • C3ED3EAE-9C72-456B-B160-78F694854859
 • C0F2AF99-06B9-4125-8514-0C1B47E329F6
 • 65BEAEA2-BDB0-46E9-B782-42AFAC811973
 • 0FF22D5D-83C2-4B2E-A83B-E9FFAABF2A45
 • 879A2D67-993C-4957-A407-F2E60D2CAEE6
 • B43E3139-FD69-4144-A7CE-8589583BD1ED
 • D2DCBF6F-2C8B-4487-9FB2-DDB285340789
 • E21E617A-D8C9-4EAC-9414-108406B332BE
 • 94118BDF-CE5F-4CD9-820A-CAF673CF1F90
 • 0E01C025-DEFF-4450-ABF2-E1CC666FE0CC
 • 27286A65-4D63-4B76-A5AE-E5E5DAA153A6
 • 2A5CDECA-FED4-4192-9B97-01DA39D09D95
 • 3C327FA7-9465-47BA-96D2-DFA3BFFFF18C
 • 4AEC4C58-D1E5-4FB9-8D57-88AD6C1581F7
 • 4F4DD553-80DA-4024-A569-A0703D9C4DB1
 • 5E5ADB71-C36B-4951-B313-5C9E23076C92
 • 606F4EF5-5E10-4657-870F-9342122606AF
 • 948E0E0B-8A32-424B-AD86-5ECABC55D35C
 • 6BD00290-1A7F-4450-B9BC-F6850397143A
 • 6C36AE38-2EDA-4B79-A648-F821D5376BBE
 • 3CEE6364-64C9-4431-9391-6924A9E1477E
 • 835A7ED9-2DE3-44BC-BD61-06DFB4E99872

Erstes Konzert nach über zwei Jahren!

 • 309763A3-36B2-4497-8577-F0E872E18C01
 • 6B36900B-A8E3-42FF-BBDE-CD90158A3677
 • F45EF7F0-F984-408A-BA84-718E3489985C
 • F477794F-5420-4867-BFD5-7C5EAACA444F
 • EE5D7F5E-E885-47E0-9360-3653DFFE0450
 • E191F775-ED73-4165-B248-0AE2449EA2EC
 • D6F32F4D-AB87-4D49-877E-B23A47EB2B73
 • D4D71877-A8AC-4274-820D-970ABE08EEE0
 • C81820B4-A39B-4130-84FA-27C2472E9268
 • C74C61BC-8223-4D94-886C-E68503EF16B2
 • C63CE855-A115-4BB8-8DE3-F700E20D6E01
 • C2847920-4082-436F-9B0E-B7BDB4865CE1
 • C1C3624B-82F9-4CE7-8277-0F29A0D13B63
 • C0D731D8-885E-4193-B678-E07CE4B20907
 • B94D2575-B482-4B37-B825-5EC23AF1D799


Zu Gast bei Chordial in Nienberge

 „A Star is Shining Tonight“

 „Children Go Where I Send Thee“

ExternalVideoWidget
A3951CF0-4053-4076-B512-0B5A0993467A
A3951CF0-4053-4076-B512-0B5A0993467A
C11C95EB-5EBA-4A8A-B218-B443443A302A
C11C95EB-5EBA-4A8A-B218-B443443A302A
D70E2D9A-C62D-4154-9014-E177F22D4AFA
D70E2D9A-C62D-4154-9014-E177F22D4AFA
BB3EA933-5072-4526-92B2-8A1A360EF816
BB3EA933-5072-4526-92B2-8A1A360EF816
139DEB5B-98F9-421F-8FCE-4510223F3E42
139DEB5B-98F9-421F-8FCE-4510223F3E42
FE9A1D7F-D482-440B-8312-C7EA3E14A4FC
FE9A1D7F-D482-440B-8312-C7EA3E14A4FC
89B4A435-37CA-4894-9207-27643C067AF6
89B4A435-37CA-4894-9207-27643C067AF6
64F51EDC-5CE1-4DF9-AF2D-842B3E7BC174
64F51EDC-5CE1-4DF9-AF2D-842B3E7BC174
BEE9C19E-76F9-4FCD-B48D-C4C1078F540D
BEE9C19E-76F9-4FCD-B48D-C4C1078F540D
FDD4689A-E37E-46BC-AA13-71AF05C49EAC
FDD4689A-E37E-46BC-AA13-71AF05C49EAC
2A45E624-C103-4C58-8FE5-A53AFC06624E
2A45E624-C103-4C58-8FE5-A53AFC06624E
2C728A5A-90EA-42E9-9838-29355CD0EA14
2C728A5A-90EA-42E9-9838-29355CD0EA14
93A9E5EE-7AC0-450B-A4D0-6AEB7E093AB7
93A9E5EE-7AC0-450B-A4D0-6AEB7E093AB7
FA41A847-1CFF-4847-A6A0-AA8B2D14B975
FA41A847-1CFF-4847-A6A0-AA8B2D14B975
0734CC3B-5FD3-40D6-9081-6B4602A6DC58
0734CC3B-5FD3-40D6-9081-6B4602A6DC58
38377011-EAC9-4B8E-A531-6A96C6B0D38F
38377011-EAC9-4B8E-A531-6A96C6B0D38F
472DE7E4-CB32-4D23-8B7C-3A6F43FEEBC8
472DE7E4-CB32-4D23-8B7C-3A6F43FEEBC8
4A59BD1E-4EDB-40D0-B4E0-1C6DB7EFC18A
4A59BD1E-4EDB-40D0-B4E0-1C6DB7EFC18A
A727D0D9-15EF-44DA-8C58-A35DF2DBC2A2
A727D0D9-15EF-44DA-8C58-A35DF2DBC2A2
79FD29BF-E62B-4B13-8A3F-A8CBF4F1748E
79FD29BF-E62B-4B13-8A3F-A8CBF4F1748E
9C4F56C2-DED4-49E7-A1A9-DC1ED7502078
9C4F56C2-DED4-49E7-A1A9-DC1ED7502078
4A558FEA-4AFB-4572-9216-92779BA27449
4A558FEA-4AFB-4572-9216-92779BA27449
2F603BE7-CAB0-4A50-A185-EC58D50996B9
2F603BE7-CAB0-4A50-A185-EC58D50996B9
D9797778-6731-4437-90D2-11FDCDD6EB4A
D9797778-6731-4437-90D2-11FDCDD6EB4A
43AB7BC0-58F0-491F-B034-8F5E9E74CD9A
43AB7BC0-58F0-491F-B034-8F5E9E74CD9A
33223B75-2C85-4C4E-9CEA-E00B8BAA1936
33223B75-2C85-4C4E-9CEA-E00B8BAA1936
8BEFF1A4-7897-481D-9A44-4AB80D27C205
8BEFF1A4-7897-481D-9A44-4AB80D27C205
C0C35702-1CD8-4D19-9C12-1D3D7739BA29
C0C35702-1CD8-4D19-9C12-1D3D7739BA29
829BDEDA-6D9D-439B-A627-54E02B09F342
829BDEDA-6D9D-439B-A627-54E02B09F342
2B25179B-0E2F-4203-A146-3D70B880255F
2B25179B-0E2F-4203-A146-3D70B880255F
36635B41-0EE3-4CC4-9246-701E4CA9C5D3
36635B41-0EE3-4CC4-9246-701E4CA9C5D3
A7A7A307-C5D7-4BEB-98E5-CE9444AB6ECA
A7A7A307-C5D7-4BEB-98E5-CE9444AB6ECA
494C57DB-68CC-402B-9CA8-4ECADE028A93
494C57DB-68CC-402B-9CA8-4ECADE028A93
B291AA76-1E33-4D3E-9AB2-ADB184995A9E
B291AA76-1E33-4D3E-9AB2-ADB184995A9E
6DC35096-8B08-4D1F-8109-F47B0B38B1CA
6DC35096-8B08-4D1F-8109-F47B0B38B1CA
484BB095-CE36-4750-9380-E1B61F2537EF
484BB095-CE36-4750-9380-E1B61F2537EF
0A7F1DFF-896D-4A78-AA67-F35AD2190DA2
0A7F1DFF-896D-4A78-AA67-F35AD2190DA2
DF4BC1E4-B776-41F7-BE67-42E613620F4E
DF4BC1E4-B776-41F7-BE67-42E613620F4E
9428B0BB-01E4-4F94-99EB-5F5F108CDC02
9428B0BB-01E4-4F94-99EB-5F5F108CDC02
D8D2D947-3F57-4587-A1B5-F6ADE7908BCB
D8D2D947-3F57-4587-A1B5-F6ADE7908BCB
380933EA-F558-4A40-B371-17A9D9AD6F31
380933EA-F558-4A40-B371-17A9D9AD6F31
DE5D0E00-F876-474F-B302-B3AACA152BBD
DE5D0E00-F876-474F-B302-B3AACA152BBD
E09EF635-244C-4E4B-97D6-AE5E5DD8796A
E09EF635-244C-4E4B-97D6-AE5E5DD8796A
45BB7BC8-60EC-4842-A6AD-A4E353D9745A
45BB7BC8-60EC-4842-A6AD-A4E353D9745A
69F7C703-53D5-461B-B840-7DE028D4C666
69F7C703-53D5-461B-B840-7DE028D4C666
F748002C-BD71-470A-AF13-131BC8BC0507
F748002C-BD71-470A-AF13-131BC8BC0507
AA576A72-2DA7-42DA-81CB-F3777533F6AB
AA576A72-2DA7-42DA-81CB-F3777533F6AB
E5195174-9D09-4728-B55F-AD74590A7953
E5195174-9D09-4728-B55F-AD74590A7953
0032F45B-6A39-4F5C-8F85-5B8F5560B022
0032F45B-6A39-4F5C-8F85-5B8F5560B022
67B4A63D-A5DC-45B2-93C2-3FECA84EFCF5
67B4A63D-A5DC-45B2-93C2-3FECA84EFCF5
E61043A6-FA1C-4244-85BC-B7B9EBE1C307
E61043A6-FA1C-4244-85BC-B7B9EBE1C307
187410C2-6F0A-4179-A028-53B52D30C06A
187410C2-6F0A-4179-A028-53B52D30C06A
2263B2C8-318F-4F43-BEF2-35A58EC115E1
2263B2C8-318F-4F43-BEF2-35A58EC115E1
64E8181F-38E8-4280-99BE-81F6F3ED0861
64E8181F-38E8-4280-99BE-81F6F3ED0861
B5E6E431-06E2-4B19-9AC7-D82B00158822
B5E6E431-06E2-4B19-9AC7-D82B00158822
104922E0-8002-4A14-9547-D763A23DD1C4
104922E0-8002-4A14-9547-D763A23DD1C4
7E3DB603-05C8-482D-A899-92F2C0CB1CB7
7E3DB603-05C8-482D-A899-92F2C0CB1CB7
D1F7215C-87CA-4A6C-B018-D039B51F0505
D1F7215C-87CA-4A6C-B018-D039B51F0505
3AF1F596-4398-4263-A810-492DD1A1735D
3AF1F596-4398-4263-A810-492DD1A1735D
8E1DB4C3-F856-4CA1-AF97-11B43EC4C572
8E1DB4C3-F856-4CA1-AF97-11B43EC4C572
F4EAB880-6196-4F4F-980B-A130ED70EBE5
F4EAB880-6196-4F4F-980B-A130ED70EBE5
D7B60218-3E75-4674-B5A8-53AB465A11C7
D7B60218-3E75-4674-B5A8-53AB465A11C7
DAED6588-3C1A-4E99-B48F-BEABFFD9DF32
DAED6588-3C1A-4E99-B48F-BEABFFD9DF32
3971A97E-F126-4916-ADBE-FD41F01B9EC5
3971A97E-F126-4916-ADBE-FD41F01B9EC5
69830017-AF44-4A5F-8810-5FE76B799F80
69830017-AF44-4A5F-8810-5FE76B799F80
605822B7-5035-48A5-9AC5-EA285B766227
605822B7-5035-48A5-9AC5-EA285B766227
B2B52AF4-B114-48B5-A49D-FF7CEF752594
B2B52AF4-B114-48B5-A49D-FF7CEF752594
4BDAC961-C0A9-4225-B186-94DBFF0BC9B4
4BDAC961-C0A9-4225-B186-94DBFF0BC9B4
F8946432-0A73-486E-A230-8F501D0FBCD3
F8946432-0A73-486E-A230-8F501D0FBCD3
7E078709-A590-4FAA-86B6-1D9C1C6C1A16
7E078709-A590-4FAA-86B6-1D9C1C6C1A16
985CDDC8-72A7-4DD9-A1EE-753299EE7DA8
985CDDC8-72A7-4DD9-A1EE-753299EE7DA8
287CF177-EAD4-4DCF-A01A-628DFEB22791
287CF177-EAD4-4DCF-A01A-628DFEB22791
B57123CB-645F-4761-BC21-5B58793E3C21
B57123CB-645F-4761-BC21-5B58793E3C21
DEC60C99-C46D-4512-9D0E-C07B5BBD18F4
DEC60C99-C46D-4512-9D0E-C07B5BBD18F4
655E5BA3-DA28-4C18-9458-1DF3EB419CC1
655E5BA3-DA28-4C18-9458-1DF3EB419CC1
F4EAB880-6196-4F4F-980B-A130ED70EBE5
F4EAB880-6196-4F4F-980B-A130ED70EBE5
92B0AA33-2EF9-4372-A6D0-CA31CEE89F95
92B0AA33-2EF9-4372-A6D0-CA31CEE89F95
6F51B903-5DF3-4868-87CA-3D3D3F123694
6F51B903-5DF3-4868-87CA-3D3D3F123694
644F4ECA-AC5E-4F83-BF00-05FEE5BCE81B
644F4ECA-AC5E-4F83-BF00-05FEE5BCE81B
F4DED135-FB9E-4AE2-BC86-D71518A7ADC4
F4DED135-FB9E-4AE2-BC86-D71518A7ADC4
8E31E976-69D1-411C-933E-E93569AA210B
8E31E976-69D1-411C-933E-E93569AA210B
34B4BC13-52F1-407E-813A-D7351867002A
34B4BC13-52F1-407E-813A-D7351867002A
EE8FB87C-88D1-44E8-A124-75BFEDD5ECA4
EE8FB87C-88D1-44E8-A124-75BFEDD5ECA4
45D2A02E-88CF-45E3-BAB9-AE479D0A36B8
45D2A02E-88CF-45E3-BAB9-AE479D0A36B8